Vejledninger

Vejledninger til administratorer / udlejere

Tilføj beboer til lejemål.

Her kan du læse om, hvorledes du tilknytter en ny beboer til et lejemål..

Registrering af opgørelse fra forbrugsselskab.

Her viser vi, hvordan du indberetter forbrugsudgifter fra forsyningsvirksomheder, der er basis for forbrugsregnsskabet.