Ny kunde

 

Er du ny kunde hos Temtora?

Først og fremmest vil vi byde dig velkommen som kunde hos Temtora. Vi ser frem til at håndtere dine forbrugsregnskaber for dig til markedets skarpeste pris. Vi har sendt dig en digital kontrakt, som du bedes gennemlæse og underskrive med Nem-ID. Du er naturligvis velkommen til, at kontakte os ved spørgsmål til kontrakten på post@temtora.dk.

Vi varetager som udgangspunkt alt i forbindelse med forbrugsregnskabet for dig – både en årlig aflæsning af målerne, besvarelse af henvendelser fra beboerne og selvfølgelig udarbejdelse af selve forbrugsregnskabet. Derudover leverer vi en digital platform, hvor beboere kan se deres forbrug døgnet rundt. Vi står naturligvis også til rådighed, hvis du skulle have spørgsmål.

Når du har underskrevet kontrakten, bliver du oprettet som kunde i vores system. Den efterfølgende proces er beskrevet nedenfor, og fremgår også af velkomstbrevet, du har modtaget sammen med din digitale kontrakt.

 

Oprettelse af ejendomme

Når du er oprettet som kunde, skal du oprette beboere i ejendommen med navn, adresse, tlf.nr. samt e-mailadresse, så Temtora kan sende forbrugsregnskabet ud til den rette beboere og beboeren ligeledes kan blive oprettet i systemet med et unikt login.    

 

Bestille flytteaflæsning

Når en beboer fraflytter sin lejlighed, skal du huske at bestille en flytteaflæsning, så kan vi udarbejde en opgørelse over beboerens forbrug. Dette gøres nemt, enkelt og online på forbrugsportalen. 

Temtora modtager automatisk din bestilling på flytteaflæsning og foretager efterfølgende aflæsningen digitalt på den opgivne flyttedato. Nemt og enkelt for dig og ligeledes for beboeren, der slipper for et fysisk fremmøde i forbindelse med flytteaflæsningen.  

 

Give besked ved ændringer

Hvis der sker ændringer i din ejendom, som har betydning for forbrugsregnskabet, skal du meddele det til Temtora.

Eksempler på dette kunne være:

  • Skift af radiator
  • Der lægges gulvvarme
  • En måler er defekt

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om en ændring i din ejendom har betydning for forbrugsregnskabet.

 

Gode råd

Hold styr på lovgivningen

Som udlejer/administrator er det vigtigt at have styr på lovgivningen på området, så du ved hvilke forpligtigelser, du har over for beboerne. Du kan finde en oversigt med relevant lovgivning under menupunktet “Ejer/Administrator”, og hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi tager forbehold for, at der kan være anden lovgivning, der også er relevant for den enkelte kunde. 

 

Opkræv det rette acontobeløb

En tommelfingerregel er, at der opkræves et acontobeløb fra den enkelte beboer, som er 15 % højere end det beløb, man skal indbetale aconto til forsyningsselskabet. Hvis der for eksempel skal indbetales 60.000 kroner aconto til forsyningsselskabet i en ny ejendom, anbefaler vi, at du opkræver 69.000 kroner fra ejendommens samlede antal beboere fordelt på 12 måneder.

Via Temtoras platform kan du nemt regulere beboernes acontobeløb og fastsætte et nyt acontobeløb tilsvarende beboerens aktuelle forbrug.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os for at høre mere