Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde hos os (udlejer af lejebolig) eller når du som slutbruger anvender vores platform (udlejers lejer).

Formål

Behandlingen af personoplysninger sker udelukkende med det formål at kunne administrere aftaleforholdet og for at kunne levere den aftalte ydelse om køb/leje af forbrugsmålere, herunder at kunne udarbejde forbrugsregnskaber.   

Dataansvar

Når Temtora ApS indgår en aftale om køb/leje af forbrugsmålere og udarbejdelse af forbrugsregnskaber med en ejer eller en administrator af en ejendom, er Temtora ApS dataansvarlig for de oplysninger, der behandles.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Temtora ApS
CVR: 42162787
Kvisten 13
9260 Gistrup
post@temtora.dk

Er der tale om en udlejningsejendom, hvor et eller flere lejemål udlejeres, er Temtora ApS databehandler for de oplysninger, der behandles om den pågældende lejer. Temtora ApS behandler alene oplysningerne på vegne af ejendommens ejer/administrator (den dataansvarlige) med det formål at kunne levere den aftalte ydelse. Der indgås en skriftlig databehandleraftale, som fastlægger rammerne for behandlingen af disse oplysninger.

Kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag

Kunder (ejer/administrator af ejendom)

Der behandles følgende almindelige personoplysninger om vores kunder: Navn, firmanavn, evt. kontaktperson, adresse, mailadresse, telefonnummer.

Slutbrugere (lejere i lejemål)

Vi behandler følgende personoplysninger om slutbrugerne: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt forbrugstal.

Hvor har vi oplysninger fra?

Kunders personoplysninger har vi direkte fra kunden selv.

Personoplysninger på slutbrugeren modtager vi fra kunden (dvs. slutbrugerens udlejer eller fra administrator af den ejendom, hvor slutbrugeren bor).

Opbevaring af personoplysninger 

 

Personoplysningerne vil blive opbevaret på en sikker og fortrolig måde, og det er kun personer med et sagligt behov, der har adgang til oplysningerne.

Personoplysningerne bliver kun opbevaret i det tidsrum det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, det vil sige så længe der er et løbende aftaleforhold med Temtora ApS. Forbrugsregnskaber gemmes i op til 3 år. Bogføringsmateriale gemmes i 5 år i henhold til bogføringslovens regler. 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker ingen videregivelse af personoplysninger.

Vi overlader dine personoplysninger til de databehandlere, som vi anvender i vores daglige arbejde. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, som skal tilsikre at databehandleren behandler personoplysninger på en sikker måde.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
  • Du har ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, der er sket inden tilbagekaldelsen.

Afhængig af den konkrete situation, kan der være betingelser eller begrænsninger til ovenstående rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende overfor os ved at skrive til os på følgende mail: info@temtora.dk

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Se mere herom på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.